به سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان خوش آمدید.
آخرین اخبار
مسئول حلقه های علمی

    

           مسئول حلقه هاي علمي:  دکتر سید نعمت الله موسوی

 

              مدارج تحصیلی:    دکتری نخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق مدیریتی و اجرائی:

 • رئیس اداره کارگزینی هیات علمی
 • مدیر گروه اقتصاد کشاورزی-کارشناسی
 • مدیرگروه اقتصاد کشاورزی-کارشناسی ارشد
 • مدیر امور پژوهشی
 • سرپرست حوزه معاونت پژوهشی
 • عضو کار گروه هماهنگی پروژه های کاربردی استان فارس
 • عضو کمیته طرح و برنامه وبودجه منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی
 • مسئول پژوهشی بسیج اساتید استان فارس
 • معاونت اموزشی دانشگاه ازاداسلامی واحد مرودشت
 • معاونت پژوهشی دانشگاه ازاداسلامی واحد مرودشت
 • معاونت دانشجویی دانشگاه ازاداسلامی واحد مرودشت
 • مدیر گروه دوره کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و توسعه روستایی و اقتصاد انرژی
 • مدیر حلقه های علمی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 • مدیر داخلی و عضو هیات تحریریه مجله علمی  پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی  پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای

 

سوابق پژوهشی و افتخارات:

 • انتشار57 مقاله ISI و علمی –پژوهشی معتبر

 • ارائه بیش از 80 مقاله در همایشهای ملی ومعتبر بین المللی
 • انجام 8 طرح پژوهشی ملی
 • پژوهشگر برتر واحد دانشگاهی مرودشت درسالهای 84، 85 و86 و87 و88 و89 و90 و91

 • نفراول معاون پژوهشی در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی درسالهای 87 و88 و89

 • راه اندازی 10 مجله علمی در واحد واخذ رتبه علمی-پژوهشی از وزارت علوم وکسب رتبه دوم در کشور بعد از علوم وتحقیقات تهران