به سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان خوش آمدید.
آخرین اخبار
حلقه های علمی تشکیل یافته

 

استاد مسئول حلقه

 

عنوان حلقه علمی

 

رشته های تحصیلی مرتبط

 

ضرورت تشکیل حلقه  از نظر استاد مربوطه

 

فعالیت حلقه

 

اسمعیل زاده  فروزان

 

 بهداشت و تولید مثل در خانواده

 

 پزشکی- فیزیولوژی تولید مثل

 

   

احمدی   عبادالله

 

 مدیریت تحول سلزمانی

 

مدیریت آموزشی 

 

   

 امیریان زاده مژگان

 

مدیریت اسلامی 

 

مدیریت- علوم تربیتی 

 

   

 امیریان زاده مژگان

 

بالندگی رهبری دانشجویان 

 

مدیریت و روانشناسی-تعلیم و تربیت 

 

   

 فانی حجت الله

 

فلسفه تعلیم و تربیت 

 

تعلیم و تربیت اسلامی-برنامه ریزی درسی 

 

   

سلوکی نژاد قهرمان

 

اپتیک 

 

     

شکور علی

 

جغرافیا و آمایش

 

     

 رئیسی  فریبا

 

فرهنگ عامه 

 

ادبیات- باستان شناسی 

 

   

رستمی راوری امین

 

راهکار های مقابله با بحران آب

 

     

رفاهی ژاله

 

رفتار دانشجویی

 

    فعال

رفاهی ژاله

 

بهداشت روان و خانواده

 

     

زارعی رضا

 

معرفت شهروندی

 

    فعال

زارع احد

 

نانو شیمی معدنی

 

     

جباری مسعود

 

اپتوالکتریک

 

     

 جوانمردی  محمد جواد

 

انرژی خورشیدی و محیط زیست 

 

 مکانیک- شیمی

 

   

 حسن پور  قباد

 

ورزش و تندرستی 

 

تربیت بدنی 

 

   

 خدادادی  زهرا

 

آمار 

 

آمار- ریاضی 

 

   

طاهری فرزانه

 

توسعه پایدار و مدیریت منابع کشاورزی

 

     

 کشتکار رسول

 

 حسابداری اسلامی

 

 حسابداری- مدیریت امور بانکی

 

   

 معین لادن

 

 مشاوره اسلامی

 

 مشاوره و روانشناسی-علوم تربیتی

 

   

موسوی سید نعمت الله

 

راهبردهای اقتصاد مقاومتی

 

     

موسوی سید نعمت الله

 

اقتصاد اسلامی

 

     

 موسوی  محمد رضا

 

 نماتد شناسی

 

 کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

 

   

 نعمتی حسین

 

انرژی و صنعت 

 

مکانیک - نفت 

 

   

 عمادی معصومه

 

کاربرد نانوجاذبه ها در حذف آلودگیها 

 

مهندسی شیمی-شیمی

 

   

 عمادی علیزضا

 

 تولید

 

 زراعت -گیاه پزشکی